11 Comments
author

Renée Frissen en ik hebben na lang nadenken het grootste deel van onze 10% aan Proveg Nederland gedoneerd dit jaar. Proveg strijdt voor een vegan wereld.

Onze redenering:

1. dierenwelzijn in de intensieve veehouderij is *extreem* ondergewaardeerd, er gaat nauwelijks geld naar toe in vergelijking met andere doelen - zelfs in vergelijking met opvang van huisdieren, terwijl de schaal *veel* groter is. Dus marginale impact van onze donatie is hoog.

2. 10 voor de prijs van 1: als je dieren uit het voedselsysteem haalt is dit óók goed voor allerlei andere dingen: klimaat, lagere voedselprijzen, millieu, voorkomen van volgende pandemie, antibioticaresistentie.

3. Proveg is een effectieve organisatie die via lobby, gedragsverandering én innovatie (startup incubator) de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten wil versnellen. Nederland kan daarbij een "hefboomland" zijn voor de eiwittransitie doordat hier oplossingen als gecultiveerd vlees en precisie-fermentatie kunnen worden opgeschaald.

--> De rest van onze donaties is gegaan naar het mandje van effective altruism funds.

Expand full comment
Dec 6, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Van mijn giften gaat ca. 60% naar aantoonbaar effectieve doelen waarbij ik me richt op armoede- en ongelijkheidbestrijding. Zie bv. GiveWell.org / effectivealtruism.org / doneereffectief.nl

Ongeveer 70% van goede doelen zijn niet effectief. Als daar maar een kleine verbetering in kan worden bereikt, heeft dat een enorme impact.

Het overige gaat naar een breed scala aan goede doelen met hetzelfde oogpunt. Bv. Amnesty en vluchtelingenhulp.

Mijn motivatie is dat ik me realiseer hoeveel geluk ik heb gehad; waar heeft m'n wieg gestaan etc, etc, etc. Geven is voor mij dan ook geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid. Ik deel de helft van mijn inkomen (a.g.v. mijn mazzel) met de pechvogels van deze wereld. Interesse? lees verder op: eenpetitblog.nl

Expand full comment
Dec 6, 2022·edited Dec 6, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Een groot deel van mijn donaties gaat naar het Founders Pledge Climate Change Fund (dat kan bijvoorbeeld via https://doneereffectief.nl/toporganisatie/doneer-effectief-fonds-klimaat/). Ik vind klimaat een zeer belangrijk thema, en doordat het team achter dit fonds veel tijd stopt in het bepalen van de meest effectieve goede doelen binnen dit thema, hoef ik dat zelf niet te doen.

Daarnaast gaat een groot deel van mijn donaties naar het thema corruptiebestrijding. Dit is een thema dat mij persoonlijk aan het hart gaat, en het is in mijn ogen ook een zeer effectief thema. Mijn redenering is als volgt:

1) Corruptie is een zeer groot probleem wereldwijd. Of je nou climate change, sociaal economische ongelijkheid, of een ander onderwerp wil oplossen, corruptie is in de landen waar deze thema’s het meest wringen, een grote rem op de effectiviteit van de bestrijding ervan.

2) Corruptiebestrijding is een ondergewaardeerd probleem. In vergelijking met andere thema’s gaat er erg weinig geld naar toe.

3) Corruptie is aantoonbaar te verminderen. Het blijkt dat een combinatie van het vergroten van transparantie in belangenverstrengeling en financiële transacties (onderzoeksjournalistiek) en lobby (belasting- en KYC/AML wetgeving), wereldwijde impact heeft.

Helaas bestaat er nog geen EA fonds voor dit thema, dus ben ik zelf bezig met het onderzoeken van de meest effectieve organisaties binnen dit thema.

De belangrijkste partij waar ik tot nu toe op uitgekomen ben, is het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dit is de club achter de Panama Papers, Pandora Papers en andere publicaties over corrupte geldstromen. Ze zijn een relatief kleine organisatie met relatief klein budget, maar hebben bewezen wereldwijd enorme impact te hebben. Hun publicaties hebben geleid tot scherpere wetgeving in veel landen en corrupte machthebbers die zijn veroordeeld en/of uit hun ambt gezet.

Expand full comment
Dec 5, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Via DoneerEffectief heb ik het klimaatfonds gekozen.

Ik heb mijn studenten (basisschool) laten kiezen nadat we er 2 weken een project over hebben gedaan. Op deze manier maak ik de kinderen bewust en geef ik ze kansen om al impact te hebben op jonge leeftijd. Daarnaast geef je een sterk voorbeeld.

Expand full comment
Dec 7, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Mijn 10% donaties voor dit jaar heb ik gegeven aan

• EA Funds Health and Development omdat ik het onaanvaardbaar vind dat basale gezondheidszorg en preventie in grote delen van de wereld ontbreekt

• GiveWell Maximum Impact Fund ( nu Topcharities Fund) omdat dit de meest effectieve organisaties op dit gebied ondersteunt

• Clean Air Task Force omdat ze al jaren indrukwekkende resultaten boeken, over zeer brede deskundigheid beschikken en nu ook in Europa actief het beleid beïnvloeden

En 10% extra geef ik aan

• Doneer Effectief omdat het werk van DE als vliegwiel fungeert, waardoor steeds meer mensen vanuit Nederland en België effectief gaan doneren.

Expand full comment
Dec 6, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Against malaria: vanwege de overtuiging dat gezond opgroeiende mensen ertoe leidt dat gezinnen kleiner worden. Daarbij een bewezen effectief fonds.

Clean Air Task Force: bewezen dat het effectief ontbossing bestrijd en daarmee CO2-opvang vergroot.

GiveDirectly: bewezen effectief middel tegen armoede bestrijding. Met als rationale dat je pas goed voor je omgeving/klimaat kunt zorgen als je geen honger hebt en gezond bent.

GoodFoodInst: om de transitie naar een diervrije dieet te stimuleren.

Urgenda: vanwege effectiviteit in NL op het gebied van klimaatwetgeving en de uitwerking die dat wereldwijd heeft.

Milieudefensie: vanwege effectiviteit in klimaatzaak Shell en de uitwerking die dat wereldwijd heeft.

Expand full comment
Dec 6, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Ik ga dit jaar het grootste deel van de 10% aan StrongMinds geven. Mogelijk ook nog een deel aan AMF, maar ik ben best wel overtuigd door de argumenten die Michael Plant maakt over de effectiviteit van CBT (in sub-Sahara Afrika) vs andere goede doelen.

En doe dit al jaren ook via/tegelijk met de DoubleUpDrive dus nog een paar uurtjes wachten en dan ook de impact nog eens verdubbelen.

Expand full comment
Dec 5, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Mijn grootste bijdrage dit jaar is gegaan naar Doneer Effectief, die mijn donatie inzet in de cause area Dierenwelzijn. Hoewel ik een betere wereld voor mens en dier allebei belangrijk vind, zie ik dat er nog zo weinig gedaan wordt om dierenwelzijn te verbeteren, dat elke euro direct kan bijdragen aan een beter leven. Ik hoop dat er binnen nu en vijf tot tien jaar een kentering teweeg kan worden gebracht in wat normaal wordt geacht (qua bio-industrie).

Expand full comment
Dec 5, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Ik heb aan meerdere goede doelen gedoneerd via Give For Good (www.geefvooraltijd.nl), een donatieplatform waar ik ook bestuurslid ben. Give For Good is een nieuw initiatief in de Effective Altruism beweging dat je helpt om op een unieke manier goede doelen te steunen. In plaats van simpelweg geld te geven aan een specifieke organisatie of doel, investeert Give For Good je donatie in duurzame en sociale aandelen. Vervolgens maken we elk jaar het rendement over naar het goede doel dat jij kiest. Dit betekent dat je donatie met tijd in waarde groeit, waardoor de impact die je creëert met je donatie vele malen wordt vermenigvuldigd! Ook krijgt het goede doel hierdoor een stabiel, jaarlijks inkomen - in plaats van een eenmalige donatie. Zie www.giveforgood.world of www.geefvooraltijd.nl

Expand full comment
Dec 5, 2022·edited Dec 5, 2022Liked by Pepijn Vloemans

Eerst mijn lessen dit jaar:

Ik wil volgend jaar geen maandelijkse donaties meer doen, maar opsparen voor eind van het jaar.

Twee redenen:

1. Donor loterij lijkt me een heel goed idee om op kleine schaal resources te poolen en te zorgen dat er beter over distributie na wordt gedacht. Hier zou ik ongeveer de helft aan willen geven. Hoe en waarom werkt het? Zie: https://forum.effectivealtruism.org/posts/GnJQaSaXRebZgrmg3/the-2022-giving-what-we-can-donor-lottery-is-now-open

2. Matching/verdubbelingskansen in december.

Ik heb het grootste gedeelte dit jaar al aan EA / GWWC Animal Welfare Fund gegeven, en ga ook nog aan Animal Charity Evaluators geven via doubleupdrive.org morgen. Net als Pepijn denk ik dat dierenwelzijn zwaar ondergewaardeerd is, goed oplosbaar en de aanpak vaak bijdraagt aan oplossingen voor andere problemen.

Ik heb ongeveer een derde aan StrongMinds gegeven.

Waarom in het kort: tenzij je heel veel meer waarde hecht aan het voorkomen van babysterfte, is het verbeteren van welzijn een effectievere manier om de hoeveelheid (mensen)welzijn toe te laten nemen dan het voorkomen van kindersterfte (wat AMF voor een groot deel doet). Zie https://forum.effectivealtruism.org/posts/uY5SwjHTXgTaWC85f/don-t-just-give-well-give-wellbys-hli-s-2022-charity

Expand full comment

CHAT Africa http://www.chatafrica.org/

Uitleg en berekeningen: http://sinaas.blogspot.com/2018/02/the-most-effective-giving-altruism.html

Mijn neef is nu in Kenya en gaat misschien langs.

Expand full comment